Trường Tiểu học Thị Trấn, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Danh ngôn nhà Giáo

Luyện tập chung Trang 35

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Thị Soa
Ngày gửi: 05h:09' 10-10-2017
Dung lượng: 452.2 KB
Số lượt tải: 822
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: CHU THỊ SOA
Môn Toán –Tuần 6
Luyện Tập Chung
Trang 35
KIỂM TRA BÀI CŨ
Quan Sát biểu đồ số học sinh giỏi tóan khối 4 và trả lời các câu hỏi sau:
Lớp
Học sinh
a. Khối lớp 4 có mấy lớp, đó là các lớp nào ?
Lớp
Học sinh
Khối lớp 4 có 3 lớp, đó là các lớp 4A, 4B, 4C.
Lớp
Học sinh
b. Lớp 4 A có bao nhiêu học sinh ?
Lớp 4 B có bao nhiêu học sinh ?
Lớp 4 C có bao nhiêu học sinh ?
Lớp 4 A có 10 học sinh.
Lớp 4 B có 5 học sinh.
Lớp 4 C có 4 học sinh.
Lớp
Học sinh
c. Trong khối lớp 4, lớp nào có nhiều học sinh giỏi toán nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi toán nhất ?
c. Trong khối lớp 4, lớp 4A có nhiều học sinh giỏi toán nhất. Lớp 4C có ít học sinh giỏi toán nhất.
a. Khối lớp 4 có mấy lớp, đó là các lớp 4A, 4B, 4C.
b. Lớp 4 A có 10 học sinh; Lớp 4 B có5 học sinh; Lớp 4 C có 4 học sinh.
c. Trong khối lớp 4 , lớp 4A có nhiều học sinh giỏi toán nhất. lớp 4C có ít học sinh giỏi toán nhất.

Luyện tập chung
SGK / 35
Viết số tự nhiên liền sau của số 2 835 917 là:
b. Viết số tự nhiên liền trước
của số 2 835 917 là:
2835 918
2835 916
c. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:
82 360 945
7 283 096
1 547 238
2 000 000
2 00 000
2 00
Bài 1:
Bài 2 :Viết chữ số thích hợp vào ô trống

475 36 > 475 836
5 tấn175kg > 5 75 kg
9
0
9 3 876 < 913 000
tấn 750 kg = 2750 kg
2
0
Số học sinh giỏi toán khối lớp 3 trường Tiểu Học Lê Quí Đôn năm học 2004-2005
Dựa vào biểu đồ dưới đây để viết tiếp vào chỗ chấm
30
25
20
15
10
5
0
3A
3B
3C
Khối lớp Ba có.......... lớp. Đó là các lớp :......... ........ ........
3A
3
3B
3C
18
27
21
3B
3A
22
d. Trung bình mỗi lớp Ba có ......... Học sinh giỏi toán.
c.Trong khối lớp Ba : lớp ......... Có nhiều học sinh giỏi toán nhất, lớp......... có ít học sinh giỏi toán nhất
b.Khối lớp 3A có. ......... Học sinh giỏi toán , 3B có......... Học sinh giỏi toán 3C có ......... Học sinh giỏi toán
4. Điền vào chỗ chấm:
a. Năm 2000 thuộc thế kỉ …
b. Năm 2005 thuộc thế kỉ …
c. Thế kỉ XXI kéo dài từ năm ….. đến năm …..
5. Tìm số tròn trăm x, biết : 540 < x < 870

Các số tự nhiên tròn trăm của x lớn hơn 540 và bé hơn 870 là các số :………….....
Vậy x là các số:………………….
4. Điền vào chỗ chấm:
a. Năm 2000 thuộc thế kỉ XX.
b.Năm 2000 thuộc thế kỉ XXI.
c.Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100.
5. Tìm số tròn trăm x, biết : 540 < x < 870
Các số tự nhiên tròn trăm của x lớn hơn 540 và bé hơn 870 là các số: 600, 700, 800.
Vậy x là các số: 600, 700, 800.
Chọn chữ vào trước câu trả lời đúng
Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau mấy đơn vị?
a. 1 đơn vị
b. 2 đơn vị
c. 0 đơn vị
a
Chuẩn bị bài sau
Luyện tập chung
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓